Kultūrų geografija
Kultūrinių regionų susiformavimo priežastys

Kultūrų geografija

Pasaulyje nėra vienos nuomonės išskiriant kultūrų paplitimo sritis. Jas išskiriant vertinama ne tik religijų įtaka, istorinė praeitis ar gamtinės aplinkos ypatumai, bet ir geopolitinė padėtis, ekonominiai aspektai, civilizaciniai regionai. Mokslininkai naudoja skirtingas nustatymo metodikas ir kriterijus, todėl kultūrų sričių skaičius ir jų užimama teritorija yra diskusijų objektas. Ir nors nėra vienos koncepcijos apie kultūrų sričių išskyrimą, atskiriems pasaulio kultūros regionams yra būdingos panašios susiformavimo priežastys: istorinė praeitis, mokslo ir technikos raida, panašios gamtinės sąlygos, ta pati religija.