Eutrofikacija

Ekosistemos kaita, kurią sukelia cheminių maisto medžiagų perteklius. Pagrindinės maistingosios medžiagos, skatinančios eutrofikaciją, yra fosforas ir azotas. Šio proceso metu vandens telkiniuose sumažėja skaidrumas, susidariusi fitoplanktono biomasė yra puikus substratas bakterijoms daugintis. Vėliau prasideda kiti procesai – biomasės puvimas, sieros vandenilio susidarymas ir deguonies trūkumas. Dėl to masiškai žūsta žuvys bei kiti vandens organizmai.

Užterštumas

Baltijos jūros ekosistema ir Kuršių nerija

Baltijos jūra yra viena labiausiai užterštų jūrų pasaulyje. Mokslininkai ir politikai jau prieš kurį laiką ėmėsi veiksmų, kuriais mėginama išsaugoti unikalią Baltijos jūros ekosistemą. Baltijos jūra skalauja net devynių valstybių krantus, todėl tyrimus joje atlieka daug mokslo įstaigų. Dėl to Baltija yra bene geriausiai ištirta jūra, jos apsaugai sukurta įvairių programų.

Ekologinės problemos

Apsauga

Grįžti