Baltijos jūros ekosistema ir Kuršių nerija
Temos aprašymas

Mokomajame objekte pateikiami Baltijos jūros ypatumai, raida, krantai, jų įvairovė, gyvasis pasaulis. Skiriamas dėmesys ekologinėms problemoms. Vaizdžiai pristatomas Kuršių nerijos susidarymas, augalijos pasiskirstymo ypatumai, istorinė augalijos kaita ir apželdinimo problematika.

Paslėpti
Baltijos jūra
Kuršių nerija
Sąvokos