Migracijos
Pabėgėlis
Asmuo, palikęs savo gyvenamąją vietą dėl karo, etninio ar religinio persekiojimo, skurdo grėsmės ar gamtinės stichinės nelaimės.
Migracijos rūšys

Migracijos

Žmonių migracija vyksta nuo seniausių laikų. Žmonės migruodami ieškojo naujų žemių, geresnių gyvenimo sąlygų. Šiais laikais žmonės tapo dar judresni. Intensyvi migracija didelės įtakos turi gyventojų pasiskirstymui, žmonių skaičiui bei sudėčiai. Migracija skiriasi trukme, kryptimi ir priežastimi.

Migracijos pagal trukmę Migracijos pagal kryptį Migracijos pagal priežastis

Savanoriška migracija:

Savanoriška migracija laikoma tokia, kai žmonės savo noru keliasi į kitą vietą, ieškodami geresnių gyvenimo sąlygų, palankesnio darbo, asmeninio gyvenimo tikslais:

 • ieškoma tinkamesnio, geriau apmokamo darbo;
 • noras įgyti aukštesnį išsilavinimą;
 • gyventi palankesnio klimato sąlygomis;
 • turėti didesnį paslaugų pasirinkimą: pramogų, laisvalaikio, švietimo, sveikatos apsaugos;
 • mokėti mažesnius mokesčius;
 • gyventi geriau sutvarkytoje aplinkoje;
 • sukurti šeimą.

Priverstinė migracija:

Priverstinė migracija laikoma tokia, kai žmonės dėl socialinių ar ekonominių priežasčių, gamtos nelaimių neturi kito pasirinkimo kaip tik palikti savo gyvenamąją vietą:

 • politinis ir religinis persekiojimas;
 • rasinė ir tautinė diskriminacija;
 • gamtos nelaimės: potvyniai, uraganai, žemės drebėjimai, ugnikalnių išsiveržimai, sausros;
 • nuolatinis maisto trūkumas ir badas;
 • priverstinis gyventojų iškeldinimas kitur;
 • karai, ginkluoti konfliktai.

Dėl priverstinės migracijos 2012 m. apie 15 mln. žmonių tapo pabėgėliais.

Pabėgeliai
Pabėgeliai
Grįžti