Globalinės problemos
Temos aprašymas

Šioje temoje supažindinama su opiausiomis globalinėmis (demografinėmis, ekologinėmis, socialinėmis, ekonominėmis) problemomis, aiškinamos jas lemiančios priežastys. Remdamiesi pateiktais konkrečiais pavyzdžiais, sudarysite globalinių problemų geografinės erdvės žemėlapį. Analizuodami dykumėjimo problemą, išsiaiškinsite dykumų plitimo priežastis, kurias sukelia gamta ir žmogus. Vertindami pateiktą vaizdo medžiagą, nustatysite ryšius tarp skirtingų globalinių problemų.

Paslėpti
Garsinis takelis

Informacinė, kosminė, branduolinė… globalinių problemų era – taip įvardijamas dabartinis pasaulio raidos etapas. Viena iš globalinių problemų daugėjimo priežasčių – didėjantis gyventojų skaičius, augantis vartojimas, besiplečianti pramonė. Tai ypač aktualu daugiausiai gyventojų turintiems ekonomiškai skurdžių šalių regionams. Tokias pasaulines problemos kaip klimato šiltėjimas, atmosferos tarša, dykumėjimas, skurdas, badas būtina spręsti tik daugumos šalių susitarimais, bendradarbiaujant pasaulinėms organizacijoms.

Ekologinės problemos
Demografinės problemos
Socialinės problemos
Ekonominės problemos
Sąvokos