Ekonominės problemos

Globalinės problemos

Garsinis takelis

Ekonominės problemos – tiekimo problema apima ne tik gyventojų apsirūpinimą vandeniu, maistu, apranga, bet ir didėjantį energijos bei gamtos išteklių poreikį, augančią gamybą, būstų ir pramonės įmonių statybą, dėl to nuolat niokojama gamta ir teršiama aplinka, eroduoja dirvožemiai, nyksta miškai. Su šiais reiškiniais siejasi ir visos kitos globalinės problemos.

Garsinis takelis

Gamtos išteklių mažėjimas:

Gamtos ištekliai lemia šalių ekonominę raidą. Gamtos turtų turtingos valstybės turi gerokai didesnę galimybę plėtoti gamybą, prekybą, socialinius ryšius. Gamtos turtų naudojimas sukelia dvejopas problemas. Pirmiausia, kai kurių gamtos turtų ištekliai senka. Naujų išteklių paieškai ir išgavimui reikia milžiniškų lėšų, keičiasi jų geografinis išsidėstymas. Racionalus gamtos išteklių išgavimas bei naudojimas tiesiogiai susijęs su natūralios gamtinės ir žmogaus sukurtos aplinkos išsaugojimu.

Nafta šiuo metu – svarbiausia žaliava, ji sparčiai ir beatodairiškai vartojama kurui, šiluminėse jėgainėse, chemijos pramonėje. Dėl to jos ištekliai sparčiai senka.
Garsinis takelis

Augantis vartojimas:

Kasmet pasaulio gyventojų populiacija padidėja apie 80 milijonų. Vartojimo tempai ir su tuo susijęs išteklių naudojimas auga tiek išsivysčiusiose, tiek besivystančiose šalyse. Vartojimo skatinimas tebėra ekonomikos prioritetu paremto mūsų gyvenimo modelio variklis. Tai neišvengiamai didina neigiamą žmonijos poveikį Žemės ekosistemai, jau nebesugebančiai kompensuoti žmonijos veiklos padarinių. Peržengus tam tikrą slenkstį, pokyčiai gali būti nebesugrąžinami.

Pagal Pasaulinį ekologinio pėdsako tinklą šiuo metu žmonijos sunaudojamų išteklių atkūrimui ir taršos neutralizavimui reikia 1,4 Žemės. Žmonijos apkrova Žemei ir toliau nenumaldomai didėja.
Grįžti