Sąvokos

Globalinės problemos

AIDS – neišgydoma infekcinė liga, kurią sukelia žmogaus imunodeficito virusas (ŽIV).

Biologinė įvairovė – organizmų rūšių visuma ir įvairovė ekosistemoje ar ekosistemų kompleksuose, taip pat genetinė rūšies vidaus, pačių ekosistemų ir tarprūšinių santykių įvairovė.

Demografinis sprogimas – spartus gyventojų skaičiaus augimas.

Ekosistema – funkcinė gyvųjų ir negyvųjų aplinkos elementų, kuriuos jungia tarpusavio ryšiai, medžiagų apykaitos bei energijos pasikeitimo procesai, sistema.

Dykumėjimas – dirvos prastėjimas sauso ar pusiau sauso klimato srityse. Dėl dirvos prastėjimo plečiasi arba susidaro dykumos.

Klimato šiltėjimas (arba globalinis atšilimas) – per pastaruosius dešimtmečius fiksuojamas Žemės atmosferos prie paviršiaus ir vandenynų vidutinės temperatūros didėjimas.

Migracija – kėlimasis, kraustymasis, perėjimas iš vienos vietos į kitą.

Nedarbas – tai rinkos ekonomikos šalims būdingas socialinis reiškinys, kurio esmė – dalis šalies gyventojų, galinčių ir norinčių dirbti samdomąjį darbą, neturi darbo.

Pabėgėlis – tai dėl įvairių priežasčių (karinių konfliktų, stichinių nelaimių, religinio ar kitokio persekiojimo) iš savo gyvenamos vietos į kitą teritoriją (šalį) priverstinai išvykęs žmogus.

Pampa – Pietų Amerikos paatogrąžių zonos stepė palei Paranos upę. Beveik visa suarta ir apsėta kviečiais, kukurūzais arba paversta ganyklomis.

Rūgštusis lietus (krituliai) – lietus, kurio lašuose padidėjęs sieros bei azoto rūgščių kiekis (ph mažesnis nei 5).

Sahelis – pereinamoji kraštovaizdžių juosta Saharos pietuose iš dykumų į sudykumėjusias savanas.

Šiltnamio efektas – procesas, dėl kurio atmosferos sugeriamas infraraudonasis spinduliavimas šildo mūsų planetą.

Grįžti