Interaktyvių užduočių testas

Klimatą lemiantys veiksniai

Užduotis:

Pažymėkite tris klimatą lemiančius veiksnius, kurie nulemia oro temperatūros pasiskirstymą Europoje žiemos mėnesiais.