Interaktyvių užduočių testas

Klimatą lemiantys veiksniai

Užduotis:

Remdamiesi kartoschema, pažymėkite du klimatą lemiančius veiksnius, kurie turi didžiausią įtaką kritulių pasiskirstymui Europoje.