Interaktyvių užduočių testas

Klimatą lemiantys veiksniai

Užduotis:

Pažymėkite du klimatą lemiančius veiksnius, kurie nulemia oro temperatūros pasiskirstymą Europoje vasaros mėnesiais.