Interaktyvių užduočių testas

Klimatą lemiantys veiksniai

Užduotis:

Apskaičiuokite ir pažymėkite, kokia oro temperatūra bus piešinyje pavaizduoto kalno papėdėje.

Tikrinti