Kultūrų geografija
Kultūros samprata

Kultūrų geografija

Kultūros samprata – tai dvasinių ir materialinių vertybių visuma. Kultūra apima visus žmonių veiklos aspektus – mąstyseną, tikėjimą, kūrybą, pažinimą, jausmus, socialinį paveldą ir tradicijas, kurie susiformavo per ilgą laiką ir buvo perduodami iš kartos į kartą. Svarbiausios kultūros sferos yra religija, tautiškumas, kalba, papročiai ir tradicijos, pasaulėžiūra ir menas.