Kultūrų geografija
Religija

Kultūros samprata

Religija apibūdinama kaip savita pasaulėžiūra, grindžiama tikėjimu aukštosiomis antgamtinėmis būtybėmis – dievais, kuriuos garbina tikintieji. Tai neatsiejama kultūros dalis, daranti didžiulę įtaką žmonių kasdieniniam gyvenimui, moralei, menui. Paprastai kiekvienai tautai būdinga tam tikra vyraujanti religija, kuri ne tik papildo, bet ir formuoja tautos kultūrą. Dauguma pasaulio religijų turi aiškiai apibrėžtas teritorijas, kurios matomos religijų žemėlapyje. Pavyzdžiui, islamas išplitęs Šiaurės Afrikoje ir Pietvakarių Azijoje, krikščionybė – Europoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Australijoje, induizmas – Indijoje.