Kultūrų geografija
Kalba

Kultūros samprata

Kalba yra išskirtinis tautos požymis. Kiekviena tauta šneka tik jai būdinga kalba. Pasaulyje nėra šalies, kurioje žmonės šnekėtų tik viena kuria nors kalba, todėl kiekviena šalis turi vieną arba kelias oficialias valstybines kalbas. Daugiatautėse valstybėse neretai būna kelios valstybinės kalbos arba toks statusas suteikiamas vienai labiausiai paplitusiai kalbai. Kai kuriose pasaulio valstybėse nacionalinės kalbos statusą turi tarptautinės kalbos. Labai plačiai išplitusios buvusių metropolijų kalbos (anglų, prancūzų, ispanų). Šveicarijoje yra 4 valstybinės kalbos, o daugiatautėje Indijoje oficialios kalbos yra 2 (hindi ir anglų) ir dar 22 yra paskelbtos oficialiomis regioninėmis kalbomis. Vienatautėse valstybėse visada yra viena valstybinė kalba.