Nuošliauža
Purių uolienų, veikiamų sunkio jėgos, masės judėjimas šlaitu žemyn.
Sniego lavina
Sniego arba ledo masė, dideliu greičiu slenkanti kalno šlaitu žemyn.
Žemės drebėjimo padariniai

Žemėdreba

Kalnuotose vietovėse žemės drebėjimai gali sukelti uolienų nuošliaužų ar sniego lavinų. Žemės drebėjimo bangų sukelti virpesiai išjudina sukibusias uolienas ir sukelia griūtis. Slenkanti žemyn didelė grunto ar sniego masė gali suniokoti savo kelyje pasitaikančias gyvenvietes, komunikacijas (elektros linijas, kelius), taip pat užtvenkti kalnų upes. Užtvenktose upėse susikaupus dideliam vandens kiekiui ir šiam pralaužus užtvanką, gali kilti stiprus potvynis, kuris taip pat kelia didelį pavojų gretimoms gyvenvietėms.