Žemėdreba
Temos aprašymas

Mokomajame objekte pristatomas interaktyvus litosferos plokščių žemėlapis, kuriame vaizduojamas žemės drebėjimų teritorinis pasiskirstymas pasaulyje, siejant šią priklausomybę su litosferos plokščių pakraščiais. Mokomajame objekte aiškinami pasirengimo žemės drebėjimams skirtumai išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse, pateikiami įvairūs antiseisminės statybos pavyzdžiai.

Paslėpti
Žemės drebėjimų priežastys
Seisminių bangų sklidimas
Žemės drebėjimo padariniai
Prevencija
Sąvokos