Lietuvos pramonė
Temos aprašymas

Mokomajame objekte aiškinami pramonės įmonių išdėstymo veiksniai, maisto pramonės pagrindu pateikiamas gamybos ciklas. Detaliau pateikiama Lietuvos pramonės kiekybinė ir kokybinė apžvalga, akcentuojamas pažangiųjų technologijų pramonės vaidmuo.

Paslėpti
Lietuvos pramonė
Pramonės išdėstymo veiksniai
Produkcijos gamybos ciklai
Lietuvos pažangiųjų technologijų pramonė
Sąvokos