Sąvokos

Turizmas - pasaulio ūkio variklis

Atvykstamasis turizmas – kai kitos šalies gyventojai keliauja po priimančią šalį.

Gamtiniai ištekliai – natūralūs žmogaus gamtinės aplinkos komponentai, kuriuos jis naudoja savo poreikiams tenkinti. Šiems ištekliams priskiriama saulės energija, oras, vanduo, dirvožemis, miškai, naudingosios iškasenos, kraštovaizdis.

Gurmanas – žmogus su išskirtiniais skonio receptoriais, sugebantis atpažinti gerą bei kokybišką maistą ar gėrimą.

Išvykstamasis turizmas – kai gimtosios šalies gyventojai keliauja po kitas šalis.

Kelionių agentūra – įmonė, teikianti kelionių organizavimo paslaugas.

Kultūriniai ištekliai – tai negyvosios aplinkos komponentai, kuriuos žmogus sukūrė pats ir dabar naudoja savo poreikiams. Šiems ištekliams skiriami archeologijos, architektūros, istorijos paminklai, technikos išradimai ir kt.

Masinis turizmas – turizmas, kai ribotoje erdvėje susitelkia dideli turistų srautai ir kai teikiamos standartinės paslaugos.

Safaris – iškyla į gamtą stebėti laukinių žvėrių ar medžioti.

Turizmas – savanoriškas gyvenamosios vietos pakeitimas ne mažiau kaip vienai parai.

Grįžti