Turizmas – pasaulio ūkio variklis
Temos aprašymas

Mokomajame objekte vaizdžiai ir informatyviai atskleidžiama turizmo reikšmė, aiškinamos pagrindinės turizmo rūšys, interaktyvaus žemėlapio pagalba pateikiami svarbiausi pasaulio turistiniai regionai. Nemažas dėmesys skiriamas turizmo reikšmei ir plėtrai Lietuvoje atskleisti, akcentuojant sąlygas turizmui mūsų šalyje bei infrastruktūos reikšmę.

Paslėpti

Šioje temoje, analizuodami teorinę ir vaizdo medžiagą, išsiaiškinsite urbanizacijos procesus. Žiūrėdami vaizdo siužetą (animaciją), išsiaiškinsite urbanizacijos proceso etapus. Susipažinsite su miesto gyvenamųjų, pramoninių ir paslaugų rajonų funkcinėmis dalimis. Naudodamiesi patikimais statistiniais duomenimis ir ArcGIS platforma, sukursite Lietuvos, Europos ir pasaulio urbanizacijos ir didžiųjų miestų žemėlapius. Nagrinėdami interaktyvų menamo miesto planą, išsiaiškinsite problemas kylančias didmiesčiuose, parinksite būdus joms spęsti.

Paslėpti

Šioje temoje, analizuodami teorinę ir vaizdo medžiagą, išsiaiškinsite urbanizacijos procesus. Žiūrėdami vaizdo siužetą (animaciją), išsiaiškinsite urbanizacijos proceso etapus. Susipažinsite su miesto gyvenamųjų, pramoninių ir paslaugų rajonų funkcinėmis dalimis. Naudodamiesi patikimais statistiniais duomenimis ir ArcGIS platforma, sukursite Lietuvos, Europos ir pasaulio urbanizacijos ir didžiųjų miestų žemėlapius. Nagrinėdami interaktyvų menamo miesto planą, išsiaiškinsite problemas kylančias didmiesčiuose, parinksite būdus joms spęsti.

Paslėpti
Turizmo reikšmė
Turizmo rūšys
Turizmo regionai
Lietuvos turizmas
Sąvokos