Tęsti
Interaktyvių užduočių testas

Klimatą lemiantys veiksniai

Užduotis:

Remdamiesi žemėlapyje pateiktų vietovių klimatogramomis, nurodykite, kuris veiksnys lemia atitinkamos vietovės klimatą.