Interaktyvių užduočių testas

Klimatą lemiantys veiksniai

Užduotis:

Pažymėkite, kuris vienas iš pateiktų klimato veiksnių, jūsų manymu, turi didžiausią poveikį Europos klimatui.