Interaktyvių užduočių testas

Lietuva ir Europos Sąjunga

Užduotis:

Pokario laikų Europos politiniame žemėlapyje pažymėkite valstybes, kurios įkūrė ES.