Interaktyvių užduočių testas

Lietuva ir Europos Sąjunga

Užduotis:

Žemėlapyje pažymėkite valstybes, kurios kartu su Lietuva 2004 metais tapo ES narėmis.