Interaktyvių užduočių testas

Gyventojų pasiskirstymas

Užduotis:

Sugrupuokite gamtinius ir visuomeninius veiksnius, darančius įtaką gyventojų tankumui.

Gamtiniai veiksniai