Interaktyvių užduočių testas

Gyventojų pasiskirstymas

Užduotis:

Pažymėkite veiksnius, kurie lemia gyventojų tankumo pasiskirstymą.