Interaktyvių užduočių testas

Valdymo formos

Užduotis:

Pažymėkite autoritarinės valstybės bruožus.