Interaktyvių užduočių testas

Valdymo formos

Užduotis:

Pažymėkite parlamentinės respublikos bruožus.