Interaktyvių užduočių testas

Globalinės problemos

Užduotis:

Kurioje regionų grupėje miškų kirtimas didžiausias?