Interaktyvių užduočių testas

Globalinės problemos

Užduotis:

Pažymėkite, kuri socialinė problema ypač aktuali šiai sričiai.