Interaktyvių užduočių testas

Globalinės problemos

Užduotis:

Kokia pagrindinė su oro tarša susijusi problema?