Interaktyvių užduočių testas

Globalinės problemos

Užduotis:

Nustatykite valstybių grupę, kurioje nedarbas didžiausias?