Interaktyvių užduočių testas

Lietuvos pramonė

Užduotis:

Pažymėkite teiginius, kurie apibūdina pramonės veiklą.