Išsivystymo rodikliai

Valstybių socialinė ir ekonominė galia

Išsivysčiusios šalys – tai valstybės, pasiekusios tam tikrą aukštą socialinės ir ekonominės raidos stadiją.
Pagrindiniai kriterijai, pagal kuriuos šalis laikoma išsivysčiusia:
• pakankamai stipri ekonomika, gerai išplėtota pramonė;
• aukštas švietimo lygis – beveik visi gyventojai raštingi, nemaža dalis turi aukštąjį išsimokslinimą;
• gera medicininė priežiūra (pakankamas ligoninių, gydytojų skaičius), mažas kūdikių mirtingumas, gana ilga vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė;
• pakankamai brandi visuomenė – žmonės gyvena pagal šiuolaikinio civilizuoto pasaulio taisykles.

Ekonominiai bruožai
Socialiniai bruožai

Išsivysčiusioms šalims būdingas gana didelis BVP, tenkantis vienam šalies gyventojui. Dažniausiai šalis priskiriama išsivysčiusioms, kai jos BVP 1 gyventojui siekia per 10 000 JAV dol. Tačiau didelis BVP 1 gyventojui dar nereiškia, kad šalis priklauso išsivysčiusioms valstybėms, ir atvirkščiai.
Pavyzdžiui, kai kurios Persų įlankos šalys labai turtingos, tačiau jų ekonomika gerokai priklauso nuo išgaunamos naftos, o nemaža gyventojų dalis neraštinga. Tokių šalių negalima laikyti išsivysčiusiomis.

Grįžti