Valstybių socialinė ir ekonominė galia
Temos aprašymas

Mokomajame objekte pateikiami įvairūs socialiniai ir ekonominiai rodikliai, kuriais remiantis apibūdinami valstybių socialiniai ir ekonominiai skirtumai. Pateikiama šalių išsivystymo lygio vertinimo metodika. Detaliai aiškinami pagrindiniai išsivysčiusių ir besivystančių šalių bruožai, skirtumai tarp šių šalių grupių. Didesnis dėmesys akcentuojamas į žmogaus socialinės raidos indeksą.

Paslėpti
Gyvenimo kokybės indikatoriai
Žmogaus socialinės raidos indeksas
Išsivystymo rodikliai
Išsivysčiusių šalių bruožai
Besivystančių šalių bruožai
Sąvokos