Sinoptinė prognozė
Moksliškas būsimų orų numatymas. Prognozės sudaromos atsižvelgiant į sinoptiniuose žemėlapiuose sužymėtų atmosferos darinių − ciklonų, anticiklonų, oro masių ir jas skiriančių atmosferos frontų − judėjimą ir evoliuciją.
Sinoptinis žemėlapis
Žemėlapis, skirtas orams prognozuoti
Fragmentacija
Susiskaidymas, nevisas objektas ar reiškinys.
Urbanizacija
Temos aprašymas
Urbanizacijos lygis pasaulyje
Pasaulio didmiesčiai
Miestų augimas besivystančiose šalyse
Didmiesčių problemos
Sąvokos