Karstiniai reiškiniai Lietuvoje ir Europoje
Temos aprašymas

Mokomajame objekte pristatomas karstinių reiškinių procesas. Akcentuojamas dėmesys ne tik į Lietuvos, bet ir Europos karstinių procesų apimtus regionus. Animuotais ir interaktyviais paveikslais pristatomi karstiniai reiškiniai ir karstinio reljefo formos. Nurodomas karstinių reiškinių poveikis žmonėms, aiškinamasi, kokios priemonės mažina karstinių reiškinių keliamą pavojų.

Paslėpti
Karstiniai reiškiniai
Karstas Europoje
Karstas Lietuvoje
Karstiniai reiškiniai ir ūkinė veikla
Sąvokos