Interaktyvių užduočių testas

Kultūrų geografija

Užduotis:

Praleisto teksto vietose parinkite tinkamus teiginius.

Kultūra siejasi su , tautybe ir kalba. Pagal kultūros požymius yra išskiriamos kultūrų sritys. Sričių ribos dažniausiai eina , tačiau ribos yra dinamiškos ir gali keistis. Panašios kultūros suformuoja teritorijas, kuriose verčiamasi panašia ūkine veikla, išpažįstama ta pati religija, yra panašios . Jos apima didelius plotus – regionus, žemynus, o kartais ir dar didesnes teritorijas. Dažniausiai kultūrų sritys vadinamos pavadinimais.