Interaktyvių užduočių testas

Kultūrų geografija

Užduotis:

Pažymėkite tris kultūrinių regionų susiformavimo priežastis.