Interaktyvių užduočių testas

Kultūrų geografija

Užduotis:

Perskaitykite kultūros sritims būdingų tautų ir religijų apibūdinimus ir atpažinkite, kuri sritis aprašyta.

Civilizacija Pasiekimai Kultūros sritis