Interaktyvių užduočių testas

Kultūrų geografija

Užduotis:

Peržiūrėkite siužetą ir pažymėkite vaizduojamą kultūros sritį.