Interaktyvių užduočių testas

Kultūrų geografija

Užduotis:

Pažymėkite teigininį, kuris apibūdina kultūros sąvoką.