Sąvokos

Miestų funkcijos ir struktūra

CRV (centrinis verslo rajonas) – rajonas miesto centre, kuriame koncentruojasi komercinė miesto veikla: administravimo, prekybos, finansų ir kitos įmonės.

Diferenciacija – reiškinio ar proceso skaidymas, skirstymas į dalis.

Fragmentacija – susiskaidymas, ne visas objektas ar reiškinys.

Miesto funkcinės zonos – atskiros miestų dalys, kurios skiriasi užstatymu, žemės kaina, vyraujančia veikla.

Medina – arabų kraštų senamiestis.

Pramonės zona – miestų ar gyvenviečių rajonai, kuriuose susitelkusios pramonės įmonės.

Priemiestis – teritorija, esanti prie miesto, kurią su miestu sieja gamybiniai, prekybiniai, darbo, kultūriniai, poilsio ir kt. ryšiai.

Transporto mazgas – vieta, kurioje jungiasi kelios tos pačios rūšies arba skirtingų rūšių transporto linijos.

UNESCO – Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija.

Urbanizacija – miestų augimas, miesto gyventojų skaičiaus didėjimas, miestietiško gyvenimo būdo plitimas.

Grįžti