Interaktyvių užduočių testas

Klimatą lemiantys veiksniai

Užduotis:

Vietovės vidutinė metų oro temperatūra priklauso nuo geografinės padėties, kuri lemia šilumos pasiskirstymą Žemės paviršiuje. Pažymėkite teiginį, parodantį, nuo ko priklauso nevienodas šilumos pasiskirstymas Žemėje.