Interaktyvių užduočių testas

Klimatą lemiantys veiksniai

Užduotis:

Svarbiausias veiksnys, lemiantis oro temperatūros pasiskirstymą, yra geografinė padėtis. Pažymėkite, kuris kitas klimatą lemiantis veiksnys turi didelę įtaką sausio mėnesio oro temperatūros pasiskirstymui Lietuvoje.