Interaktyvių užduočių testas

Klimatą lemiantys veiksniai

Užduotis:

Pažymėkite, kurie iš teiginių yra klimatą lemiantys veiksniai.