Interaktyvių užduočių testas

Žemės sandara, uolienos ir mineralai

Užduotis:

Nurodykite bendrą žemyninės ir vandenyninės plutos bruožą:

Tikrinti