Tęsti
Interaktyvių užduočių testas

Žemės sandara, uolienos ir mineralai

Užduotis:

Atitinkamose paveikslo vietose nurodykite tarp uolienų vykstančius kaitos procesus.