Tęsti
Interaktyvių užduočių testas

Žemės sandara, uolienos ir mineralai

Užduotis:

Parinkite atitinkamas su Žemės plutos sandara susijusias sąvokas.