Tęsti
Interaktyvių užduočių testas

Žemės sandara, uolienos ir mineralai

Užduotis:

Priskirkite uolienų tipui pateiktas nuosėdines uolienas.