Tęsti
Interaktyvių užduočių testas

Lietuva ir Europos Sąjunga

Užduotis:

Žemėlapyje pažymėkite miestus, kuriuose įsikūrusios šios ES institucijos. Iš pradžių pažymėkite instituciją, o tada žemėlapyje pažymėkite miestą. Taip kartokite su kiekviena institucija.

Londonas

Paryžius

Briuselis

Amsterdamas

Berlynas

Liuksemburgas

Frankfurtas

Strasbūras

Europos centrinis bankas

Europos investicijų bankas

Europos ombudsmenas

Europos Komisija

Tikrinti